• Automobily parkujte pouze na označených parkovištích. Vjíždět mimo vyhrazená místa je zakázáno.
 • Lezení je dovoleno pouze horolezcům podle platných pravidel.
 • Při svých výletech používejte cesty a turisticky značené stezky. Chůzí mimo ně poškozujete přírodu.
 • Nevstupujte do jeskyní a pod převisy, rušíte jejich obyvatele.
 • Stanujte a bivakujte pouze ve vyhrazených kempech, oheň rozdělávejte na vyhrazených ohništích. Táboření a rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa je zakázáno.
 • Na kole jezděte po cestách a značených cyklotrasách. Jízdou mimo ně poškozujete přírodu.
 • Na koních jezděte jen po cestách a vyhrazených místech. Jízdou mimo ně poškozujete přírodu.
 • Nevyrývejte své pozdravy do skal a stromů, využíjte soudobých komunikačních možností.
 • Odpadky do přírody nepatří. Co si do přírody donesete, zase si z ní odneste.
 • Nerušte zvířata, nechte rostliny růst, kameny ležet a skály stát.
 • Své zvířecí společníky mějte na vodítku, jinak můžete ohrozit volně žijící živočichy.
 • Chovejte se tiše, vychutnáte si krajinu v celém jejím půvabu a kráse.