Péče o přírodu a krajinu vychází z koncepčních dokumentů – z plánu péče o CHKO a z plánů péče o jednotlivá maloplošná chráněná území.

Opatření jsou financována z unijního rozpočtu (Operační program Životní prostředí) nebo národního rozpočtu prostřednictvím krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí.

Některá opatření realizují pracovníci Správy CHKO Lužické hory vlastními silami (např. záchranné transfery obojživelníků na silnicích).