Péče o přírodu a krajinu vychází z koncepčních dokumentů – z plánu péče o CHKO a z plánů péče o jednotlivá maloplošná chráněná území.

To, jak se o CHKO Lužické hory pečuje, se řídí plánem péče, který  je platný po dobu deseti let. Aktuální plán péče platí pro období 2015 až 2024.

Plán péče pro období 2015 až 2024

Opatření jsou financována z unijního rozpočtu (Operační program Životní prostředí) nebo národního rozpočtu prostřednictvím krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí.

Některá opatření realizují pracovníci Správy CHKO Lužické hory vlastními silami (např. záchranné transfery obojživelníků na silnicích).