Brazilka
1 km
Brazilka

Naučný okruh kolem přírodní památky Brazilka seznamuje návštěvníky s obnovou mokřadní louky, která byla v osmdesátých letech zmeliorována. Představena jsou typická společenstva a vysvětlena provedená opatření.

Více informací O násBrazilka