Chráněná krajinná oblast  Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 270 km2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové tabule.

Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin, nivy potoků a význačné geomorfologické útvary.